2.- Figuras de repetición o de iteración

orla_publicitaria00_2.jpg

0.- Repetición

2.1 Por repetición de elementos idénticos: fonemas, morfemas, palabras, sintagma,
2.1.1 Geminación
2.1.2 Anadiplosis
2.1.3 Concatenación
2.1.4 Epanadiplosis, epanóstrofe o redición
2.1.5 Anáfora / Catáfora
2.1.6 Epífora, epístrofe o conversión
2.1.7 Complexión
2.1.8 Diseminación
2.1.9 Retruécano - conmutación
2.1.10 Polisíndeton
2.1.11 Aliteración / asonancia
2.1.12 Similicadencia
2.1.13 onomatopeya

2.2 Por repetición de elementos basada en la semejanza
2.2.1. Semejanza entre sonidos o morfemas que conforman palabras

2.2.2 Semejanza basada en la proximidad semántica


2.2.3 Semejanza basada en la proximidad formal
2.2.3.1 Diáfora
2.2.3.1.1 antanáclasis
2.2.3.2 Dilogía / equívoco / polisemia
2.2.3.3 Calambur

27 veces editada esta página.
La última revisión ha sido realizada en Nov 27, 2014 3:37 am GMT por - txetxu_garaio txetxu_garaio.